Logo

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ZTRÁTY PŘÍJMU Z DŮVODU ÚRAZU ČI NEMOCI

Ztráta pracovní schopnosti může ohrozit Vaši finanční situaci i situaci Vaší rodiny. Ve dnešní době je to jedna z nejpodstatnějších otázek. Jak se zajistit proti ztrátě příjmu v případě nemoci nebo vážného zranění?

Clock

Vyplnění formuláře Vám zabere jen 3-5 minut!

V jakých situacích vám pojištění příjmu pomůže?

injuries

Zraníte se a z důvodu úrazu se dostanete do pracovní neschopnosti

illness

Onemocníte závažným onemocněním

disability

Dosáhnete invalidity II. nebo III. stupně

coincedents

V důsledku nehody utrpíte újmu na zdraví s trvalými následky

Příklady z reálného života

Jak nepřijít o příjem a proč se pojistit?

Nikdo není chráněn proti náhodnému zranění nebo nečekané nemoci. Pokud Vás lékař uzná za práce neschopného, nebudete moci vykonávat žádnou placenou práci. Ano, zdraví je velmi důležité, ale obvykle poté, co se člověk ocitne na nemocničním lůžku začne přemýšlet o druhém důležitém aspektu - jak zvládnout rodinné výdaje. Pojištění pro případ pracovní neschopnosti Vás tedy ochrání před prudkým poklesem příjmů, snížením rodinného komfortu a problémy s pravidelným vyúčtováním.

V případě pracovní neschopnosti můžete od státu dostávat dávky. Z níže uvedených příkladů ale uvidíte, že tyto dávky nestačí, a proto je pojištění pro takové situace naprosto nezbytné.

Pro zaměstnance

Pracovní neschopnost: stát vám může v průměru proplatit maximálně 60 % vašeho průměrného platu.

Zdravotní postižení: Při průměrné mzdě 34 000 Kč a nejtěžším stupni zdravotního postižení bude maximální podpora od státu činit 50 % hrubé mzdy.

Pro OSVČ

Pracovní neschopnost: pouze 15 % osob samostatně výdělečně činných se stará o svou budoucnost a platí si nemocenské pojištění. Pokud do těchto 15 % nepatříte, žádnou podporu od státu nedostanete.

Zdravotní postižení: Osobám samostatně výdělečně činným invalidní důchod rozhodně stačit nebude. Například: Váš měsíční příjem činí kolem 45 000 korun a fixní náklady jsou 60 %. V takovém případě by Váš invalidní důchod činil kolem 8 000 - 8 500 korun měsíčně.

Životní pojištění Vám pomůže plánovat budoucnost

Neměli byste zanedbávat svou vlastní budoucnost a budoucnost své rodiny, ani se spoléhat na státní podporu. Životní pojištění je jedinou spolehlivou možností, jak chránit svůj příjem. Vy a Vaše rodina budete moci žít tak, jak jste zvyklí a pracovat se stejnými rozpočty.

1

Neschopnost pracovat

2

Zdravotní postižení

Příklady pomoci od pojišťovny

Příklad se ZAMĚSTNANCEM

Miroslav

(zaměstnanec)

Miroslav bydlí v Brně a je mu 38 let. Pracuje v úklidové firmě jako personalista. Má manželku a dvě děti. Jeho měsíční příjem činí 35 000 Kč.

Nemocenské pojištění (zaměstnanec)

Miroslav chytil Covid-19, což vedlo k vážným zdravotním komplikacím a léčba trvala šest měsíců. Po odečtení nemocenské přišel o 8 000 Kč měsíčně.

Co dostává každý měsíc:

  • státní nemocenská 27 000 Kč

  • 7 800 Kč od pojišťovny

Pojistné plnění se začne vyplácet po 30. dni pracovní neschopnosti. Celková vyplacená částka pojišťovnou: 39 000 Kč.

Pojištění pro případ pracovní neschopnosti (zaměstnanec)

Miroslav utrpěl při nehodě poranění páteře. Nemohl chodit a byla mu přiznána invalidita 3. stupně. Po vyplacení invalidního důchodu se jeho příjem snížil o 15 000 Kč.

Co dostává každý měsíc:

  • invalidní důchod ve výši 20 000 Kč
  • 14 500 Kč od pojišťovny

Miroslav si sjednal pojištění na 30 let. Celková vyplacená částka pojišťovnou: 5 220 000 Kč.

Příklad s OSVČ

Tomáš

(OSVČ)

Tomáš bydlí v Praze a je mu 29 let. Vlastní kavárnu. Má manželku a jedno dítě.

Nemocenské pojištění (OSVČ)

Tomáš chytil Covid-19, který mu způsobil závažné zdravotní komplikace, jejíž léčba trvala šest měsíců. Během této doby nebyl schopen pracovat. Neměl žádné nemocenské pojištění a nepobíral žádný příjem.

Co dostává každý měsíc:

  • státní nemocenská 0 Kč

  • 34 000 Kč od pojišťovny

Pojistné plnění se začne vyplácet po 30. dni pracovní neschopnosti. Celkem od pojišťovny obdrží: 170 000 Kč.

Pojištění pro případ pracovní neschopnosti (OSVČ)

Po úrazu páteře se Tomáš nemohl vrátit ke svému starému životu a podnikání. Byl mu přiznán invalidní důchod 3. stupně. Po vyplacení důchodu se jeho příjem snížil o 20 000 korun měsíčně.

Co dostává každý měsíc:

  • invalidní důchod ve výši 20 000 Kč

  • 15 500 Kč od pojišťovny

Tomáš si sjednal pojištění na 40 let. Celkem od pojišťovny obdrží: 7 440 000 Kč